Virtualizare Server VMware
Cerinţele de resurse sunt în creştere? Găzduirea serverelor fizice a devenit insuficientă? Elementele hardware încep să atingă limita maximă a duratei de viaţă? Urmăriţi consolidarea aplicaţiilor utilizate în mai puţine servere fizice? Doriţi mai multă flexibilitate, dar costuri operaţionale mai mici?

vSphere Essential Plus Kit – Bundle de virtualizare

 • Înglobează o suită de soluţii preconfigurate, modulare, scalabile şi validate tehnic.
 • Permite migrarea serverelor aflate în producţie din stare fizică în stare virtuală, fară întreruperea activităţii.
 • Arhitectură tip cluster, cu toate resursele hardware ale serverelor fizice prezentate într-un repertoriu comun.
 • Interfaţă de management uşor de utilizat. Îmbunătăţeşte flexibi litatea operaţională.
 • Foloseşte la maxim resursele disponibile. Modulul de management consolidează până la 3 servere fizice intr-o singură entitate.
 • Reduce costurile operaţionale şi de mentenanţă şi consumul de energie.
 • Compatibilitate cu majoritatea producătorilor de hardware şi de storage şi cu majoritatea tipurilor de sisteme de operare (Windows, Linux, Unix). Integrare optimă cu toate tipurile de servicii de mail, file sharing, active directory, managementul documentelor. Fară riscuri de implementare.

Arhitectura

arhitectura1arhitectura2

Integrare

 • Foloseşte protocoale standard de comunicare cu serverele şi cu echipamentele de reţea.
 • Implică o zonă de reţelistică virtuală “Layer 2”, care se integrează cu toţi producătorii de echipamente de reţea, fără diferenţe de comunicare faţă de un server fizic.

Recomandare pentru:

 •  Segmentele de business SMB unde se impune augmentarea resurselor sau  înlocuirea elementelor hardware.

Portfolio Categories:

Solutii Infrastructura 


Virtualizare Client VMware
Doriţi flexibilitate şi administrare mai uşoară a resurselor hardware? Urmăriţi un control mai riguros al software-ului utilizat şi al licenţelor? Doriţi stocarea centralizată şi sigură a datelor, într-o locaţie comună, pe un server cu back-up facil care previne pierderile de informaţii sau documente?

VDI – Soluţie scalabilă de virtualizare

 • Separă mediile de lucru ale utilizatorilor (Sisteme de operare Windows/Aplicaţii/Date) de mediile fizice, prin rularea staţiilor desktop ca şi maşini virtuale pe serverele din datacenter
 • Permite administratorilor IT managementul centralizat al tuturor desktop-urilor din organizaţie, cu reducerea semnificativă a efortului de administrare. Creează un mediu de lucru flexibil și confortabil.
 • Previne scurgerea de informaţii și întărește securitatea informaţiilor .
 • Reduce consumul de energie.
 • Soluţie extrem de scalabilă și personalizabilă. Dimensionarea se face în funcţie de specificul de business, număr de utilizatori și capacitatea de informaţie necesară fiec ărui utilizator (permite suplimentarea memoriei, a puterii de procesare, a posturilor de lucru).
 • Pliabilă la medii business și de producţie industrială, fără restricţii.

Arhitectura

arhitectura3

Integrare

 • Cerinţe preliminare:
  Integrabilă cu mediile de lucru tradiţionale. Nu necesită configuraţii suplimentare.

Solutie recomandata pentru:

 • Agenţii guvernamentale.
 • Institiţii financiare.
 • Zone de office.
 • Companii care lucrează intensiv cu un număr mic de aplicaţii.
 • Call centere.
 • Instituţii de invăţământ.
 • Fabrici, medii industriale de producţie.

 

Portfolio Categories:

Solutii Infrastructura 


Detectare Anti-Frauda Intellinx
Doriți să preveniți accesul ilicit la conturi și eventuale acțiuni interne comise de personalul angajat cu access la informatii sensibile? Se impune verificarea tuturor tranzacțiilor împotriva metodelor de spălare a banilor? Vă confruntați cu atacuri asupra operațiunilor cu carduri bancare?

Soluție Intellinx Anti-fraudă și Anti-spălare de bani

 • Solutie stabila și robusta, consolidata pentru financiar, verificarea conformitatii si riscurilor operationale.
 • Monitorizează activitatea online si cea offline din aplicațiile și datele referitoare la utilizarea acestor sisteme pentru detectarea tranzacțiilor suspecte si pentru crearea un profil complet de utilizator.
 • Emite alerte în timp real pentru comportamente potențial frauduloase și noi scenarii de fraudă.
 • Oprește furtul de identitate, preluare de cont, omul în browser și atacurile DDOS.
 • Declanșează acțiuni cum ar fi solicitarea de acreditări suplimentare, mutarea unei tranzacții offline sau amanarea tranzacției, descurajând activități frauduloase și furtul de date.
 • Inregistrează online automat activitatea angajaților și fluxul de afaceri intre platforme cu reluarea vizuala de ecrane de utilizator, intrari de la tastatura si cautare evoluata .
 • Menține vizibilitate completă asupra activității unui utilizato r pe toate platformele fara implicarea departmentului IT .

Arhitectura

arhitectura4

Solutie modulara compusa din:

 • Anti Frauda platilor
 • Anti Frauda pe dispozitivele mobile si web
 • Anti Frauda interna
 • Combaterea spalarii banilor
 • Monitorizarea comportamentului utilizatorilor
 • Managementul cazurilor
 • Monitorizarea si managementul conformitatii

 

Portfolio Categories:

Solutii Securitate 


Management Loguri și evenimente SolarWinds
Monitorizaţi sistemele de operare, identificaţi intruziunile neautorizate și reduceţi timpul de remediere a problemelor cu o soluție recunoscută la nivel mondial pentru implementarea facilă, abilităţile de colectare complexă și accesarea rapidă a informațiilor privind incidentele de securitate.

SolarWinds Log & Event Manager

 • Soluție robustă, conformă cu standardele internaționale.
 • Permite colectarea și administrarea centralizată a informaţiilor de securitate din surse multiple din organizaţie.
 • Monitorizează și emite alerte pentru orice activitate suspicioa să sau rău intenționată asupra unui registru, folder sau fișier.
 • Permite actiunea rapidă si automată impotriva unei amenintari p rin tehnologia Powerful Active Response.
 • Previne pierderea de date și scurgerea de informații prin dispozitivele USB.
 • Scade timpul de intervenție prin identificare și corelare eficientă de reguli specifice, rapoarte si răspunsuri cu o implementare rapidă (~ 1h). Asigură compresia ridicată a datelor.
 • Facilitează căutarea avansată în baza de date de loguri. Permite programarea căutarilor si primirea răspunsurilor automat pe email.
 • Oferă suport pentru crearea template-urilor de email customizate și generarea de rapoarte.
 • Interfață web cu accesare rapidă a principalelor informații referitoare la starea serviciilor și a infrastructurii IT.

arhitectura5arhitectura6

Integrare

 • Soluția SolarWinds Log & Event Manager permite monitorizarea și controlul proceselor prin rapoarte conform standardelor PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP, HIPAA etc.
 • Fără incompatibilități de integrare.

 

Portfolio Categories:

Solutii Securitate 


Management Documente Easy Software
Se impune controlul accesului și existența trasabilității documentelor? Aprobarea diverselor documente trebuie efectuată într-un timp redus? Doriți optimizarea relațiilor cu clientul final?

DMS Easy – Soluţie modulară de gestionare

 • Aplicație stabilă și robustă, independentă de platformă și sistemul de operare.
 • Integrată cu furnizorii legali de semnatură electronică.
 • Permite gestionarea ciclului de viață al unui document împreună cu caracteristicile acestuia, colaborare și fluxuri de lucru automatizate, modificate facil în Microsoft Visio.
 • Generează automat documente standard pe baza unor reguli.
 • Are funcționalități complete de căutare rapidă, versionare, fluxuri de aprobare, securitate și raportare.
 • Consultarea datelor este posibilă pentru toți utilizatorii autorizați, în timp real, din orice locație.
 • Reduce volumul de date stocat. Permite vizualizări dinamice, structurate pentru documente.

 

Arhitectura

 • Soluție de tip enterprise, modulară, cu access securizat multi-organizațional. Modulele componente pot fi implementate și individual, în funcție de necesitățile clientului.
 • DMS Easy este scalabil atât la companii de dimensiuni medii cât și de dimensiuni mari, asigurând aceleași funcționalități corespunzător pachetelor licențiate.

arhitectura11arhitectura12

Integrare

 • DMS Easy este integrat cu pachetul Office și susține diverse formate de fișiere PDF , modele CAD și desene, imagini, scanări de documente pe hârtie, e-mailuri și atașamente.
 • Permite definirea de legături active cu baze de date externe, cu sisteme de tip CRM, ERP , sisteme LDAP, sau importă și leagă fisiere de rețea existente.

Portfolio Categories:

Solutii Business 


Management Performanţa Aplicaţii CA Technologies

Evaluaţi nivelul real al serviciilor oferite şi impactul incidentelor asupra experienţei utilizatorilor.  Formulaţi măsurile de răspuns pe baza unui punct de vedere obiectiv privind cerinţele IT şi de business. Optimizaţi aplicaţiile şi infrastructura de suport pe ntru a susţine asigurarea SLA-urilor.

CA Application Performance Management

 • Poate monitoriza aplicaţii Java şi .Net cu incursiune până la n ivel de cod, pentru detectarea schimbărilor şi a surselor problemelor de performanţă.
 • Măsoară timpul de răspuns între componentele implicate în arhitectura unei aplicaţii.
 • Răspuns rapid la incidente cu impact asupra performanţei aplica ţiilor. Triază evenimentele, identifică sursele problemelor şi analizează cauzele principale ale acestora, cu măsurarea impactului şi a priorităţii incidentelor de performanţă. Formulează acţiuni de tip proactiv pentru asigurarea calităţii experienţei utilizatorilor finali.
 • Corelează informaţiile despre tranzacţii la infrastructura de suport, cu trierea aplicaţiilor după infrastructură.
 • Permite testarea, raportarea şi alertarea cu acurateţe asupra performanţelor aplicaţiilor „web-based”.
 • Oferă informaţii în timp real privind serviciile oferite şi SLA-ul.

Arhitectura

Soluţia este formată din mai multe componente funcţionale ce respectă cerinţele aplicaţiilor de tip enterprise. Cele mai utilizate componente sunt:

 • Fig.1: Introscope; arhitectura pentru o configuraţie minimală CA APM.
 • Fig.2: elementele de afişare din cadrul consolei CA APM.

arhitectura13arhitectura14

Integrare

CA APM este compatibilă cu toate tehnologiile şi platformele principale:

 • Oracle, Sun One, Tomcat, Oracle Weblogic Server, Oracle WebLogic Portal, IBM Websphere Application Server, IBM WebSphere Portal, IBM WebSphere Application Server for Distributed Environments, IBM WebSphere MQ Connectors & Messaging System, SAP NetWeaver, BEA Weblogic server, IBM CICS Transaction Gateway , Microsoft SharePoint Portal.

 

Portfolio Categories:

Solutii Management si Monitorizare 


Backup Date ArcServe
Se impune securizarea comunicaţiei între puncte distante? Urmăriţi păstrarea în siguranţă, deduplicarea integrată, comprimarea, salvarea şi recuperarea rapidă a datelor pentru medii hibride (fizic/virtual/cloud) în mod granular (Active Directory)?

Arcserve Backup Securitate inegalabilă

 • Elimină riscurile şi costurile asociate cu pierderea datelor .
 • Principalele funcţii: vizualizarea infrastructurii, restaurare granulară a Active Directory, arhivarea datelor, copierea backup-ului în cloud pentru stocare, snapshot și backup la nivel de fișiere integrate, synthetic full backup.
 • Control centralizat al activităţilor de backup şi restaurare a datelor .
 • Oferă management avansat al tape-urilor și vizualizarea consistentă a serverelor .
 • Are opţiune de disaster recovery bazată pe mediul preinstalat Windows® (winpe).
 • Soluţie 100% integrată şi funcţională, livrată la cheie pe baza cerinţelor specifice. Compatibilitate nativă cu echipamente şi aplicaţii deja prezente în mediul IT.
 • Scalabilitate extinsă. Interfaţarea mai multor sisteme de arhivare şi backup în aceiaşi consolă de management.

Arhitectura

Aplicaţii de tip enterprise, cu arhitectură multi-nivel (client, bază de date, aplicaţie), pentru managementul datelor (backup , restore, replicare, high availability). Pot rula atât pe mașini singulare cât și în medii distribuite.

Integrare

CA ARCserve Backup:

 • Suport pentru medii hibride virtual-fizic-cloud.
 • Suport pentru Microsoft Windows Server 2012, Exchange 2013, SharePoint 2013 și Windows 8, Hyper-V v3.0, Vmware, Microsoft Systems Center Operations Manager (SCOM), Microsoft Windows Azure, Fujitsu Global Cloud.
 • Suport pentru cloud-uri bazate pe Eucalyptus 3.0, 3.1, Amazon Web Services (S3).

Portfolio Categories:

Solutii Infrastructura 


Management Incidente CA Technologies
Gestionaţi un număr mare de incidente repetitive? Se impune alertarea predictivă pentru posibile încălcări ale SLA-urilor? Urmăriţi optimizarea activităţilor de suport și reducerea costurilor asociate? Utilizatorii cer mai multă mobilitate și partajarea de date pe platforme colaborative?

CA Service Management Soluţie integrată

 • Bazată pe produse stabile și robuste de la CA Technologies, cu nivel înalt de scalabilitate și funcţionalităţi de social-media și de mobilitate (acces de pe desktop, tablete și dispozitive mobile).
 • Platformă colaborativă multi-organizaţională. Self-service pentru personal tehnic și utilizatori finali.
 • Asigură managementul eficient al solicitărilor și incidentelor, cu integrarea unui CMDB robust, fluxuri de autorizare și semnalarea politicilor corective. Permite control maxim și automatizarea proceselor.
 • Identifică în mod proactiv și automat degradările. Reduce timpul de intervenţie, cu vizualizarea impactului.
 • Generează diagnoze și rapoarte relevante pentru business.
 • Are capabilităţi de analiză pentru utilizatori-cheie, persoane decidente și non-tehnice.
 • Are suport nativ pentru utilizarea de tip ”multi-tenant” cu partajarea informaţiilor într-un mediu sigur .
 • Pachet de bune practici integrat și complianţă ITIL out-of-the- box (request, incident, problem, change, knowledge, asset și configuration management ). Cost total de proprietate scăzut.

Arhitectura

Soluţia

 • De tip enterprise, multi-nivel.
 • Poate fi implementată cu toate componentele sale sau doar componenta Service Desk Manager și cele necesare funcţionalităţilor solicitate.

Componente principale:

 • Service Desk Manager
 • Unified Self-Service
 • CMDB
 • Catalog servicii
 • Baza de cunostinte
 • Process Automation
 • Service Automation
 • Business Intelligence
 • LDAP pentru integrarea cu diverse directoare

Portfolio Categories:

Solutii Management si Monitorizare 


Monitorizare Infrastructură CA Technologies
Dimensionaţi corect și creșteţi performanţa infrastructurii IT . Automatizaţi procesul de monitorizare, analiză și diagnostic pentru traficul cu impact asupra aplicaţiilor. Optimizaţi timpul și resursele alocate pentru management.

Soluţie integrată

 • Bazată pe produse stabile și robuste de la CA Technologies, cu nivel înalt de scalabilitate.
 • Monitorizează și modelează infrastructura în mod automat, în ur ma unei analize predictive a performanţelor care permite adaptarea continuă și corectă la schimbările interne.
 • Depistează proactiv degradările, defectele de infrastructură și posibilele încălcări a SLA-urilor. Emite alertari predictive către persoanele avizate, reduc ând substanţial perioadele de nefuncţionare și timpii medii de intervenţie. Identifică cauzele incidentelor (root cause analysis ). Permite managementul alarmelor.
 • Consolidează aspectele infrastructurii IT într-o singură consolă centralizată. Integrează datele livrate de sisteme de monitorizare multiple. Asigură accesarea rapidă și facilă a datelor.
 • Uniformizează procedurile de management pentru medii hibride (fizice, virtuale, cloud public sau privat).
 • Oferă suport nativ pentru utilizarea de tip ”multi-tenant”, cu partajarea informaţiilor într-un mediu sigur .
 • Are cost de proprietate total scăzut.

Arhitectura

 • Soluţie de tip enterprise, multi-nivel, cu access securizat multi-organizaţional.
 • Scalabilă la infrastructuri de dimensiuni medii și mari. Asigură aceleași funcţionalităţi, corespunzător pachetelor licenţiate.
 • Are la bază produsele CA Unified Infrastructure Management (CA UIM), CA Spectrum și CA Network Flow Analysis (CA NFA). Componentele pot fi implementate și individual, în funcţie de necesităţi.

Portfolio Categories:

Solutii Management si Monitorizare 


Infrastructură Dell
Simplificaţi operaţiunile IT şi reduceţi timpul de downtime cu o soluţie convergentă, scalabilă şi pre-testată, care dispune atât de partea de servere, cât şi de partea de stocare, reţelistică şi administrare, totul într-o singură carcasă compactă, cu administrare economică, simplă şi flexibilă.

Dell PowerEdge VRTX – Consolidare evoluată

 • Performanţe scalabile fără compromisuri: timpi de răspuns mai buni, executare concomitentă a mai multor aplicaţii care necesită performanţe ridicate sau latenţă scăzută, putere de procesare optimă chiar şi în perioadele de vârf, scalabilitate pentru dezvoltarea viitoare a afacerii.
 • Valoare sporită: cu o soluţie de business avansată, preconfigurată, care poate fi îmbunătăţită cu software şi servicii importante pentru clienţii şi partenerii de distribuţie din industrii verticale.
 • Stocare comună flexibilă: toate cele patru noduri de server au acces la dispozitive de st ocare partajate intern cu latenţă redusă, aspect esenţial pentru clustere şi virtualizare.
 • Stocare locală economică şi mai uşor de administrat decât mediile SAN, în interiorul unui singur şasiu compact de tip tower sau rack, cu un nivel redus de zgomot. Utilizează cu până la 86% mai puţine cabluri.
 • Soluţie de administrare a sistemelor unificată cu Chassis Management Controller (CMC) şi GeoView. Elimină inconvenienţele generate de dispozitive externe diferite şi instrumente de administrare multiple.

infrastructura

Integrare

 • PowerEdge VRTX oferă performanţă şi capacitate extinsă şi rezolvă atât necesităţile specifice serverelor – procesare şi virtualizare, cât şi cerinţele de stocare şi infrastructură de reţea pentru întreprinderile mici şi mijlocii, birourile la distanţă şi sucursalele întreprinderilor mari.
 • Se implementează rapid, pentru a consolida şi administra aplicaţii de întreprindere în două, trei sau patru servere virtualizate, cu stocare partajată şi reţea integrată.
Portfolio Categories:

Solutii Infrastructura