Unified Endpoint Manager

Ivanti® Unified Endpoint Manager – sau Ivanti UEM – crește productivitatea utilizatorilor și a departamentului de IT, ajutând administratorii IT să adune date detaliate despre dispozitive, să automatizeze implementarea de software și sisteme de operare, să personalizeze mediile de lucru și să repare repede problemele utilizatorilor.

Ivanti UEM este singura soluție care personalizează spațiul de lucru al utilizatorilor, permițând în același timp analiștilor și administratorilor IT să facă magia pentru toate dispozitivele dintr-o experiență de management – nu prin două, trei, patru sau mai multe console.

Unified Endpoint Manager

 

Portfolio Categories:

Solutii Management si Monitorizare 


Management Performanţa Aplicaţii CA Technologies

Evaluaţi nivelul real al serviciilor oferite şi impactul incidentelor asupra experienţei utilizatorilor.  Formulaţi măsurile de răspuns pe baza unui punct de vedere obiectiv privind cerinţele IT şi de business. Optimizaţi aplicaţiile şi infrastructura de suport pe ntru a susţine asigurarea SLA-urilor.

CA Application Performance Management

 • Poate monitoriza aplicaţii Java şi .Net cu incursiune până la n ivel de cod, pentru detectarea schimbărilor şi a surselor problemelor de performanţă.
 • Măsoară timpul de răspuns între componentele implicate în arhitectura unei aplicaţii.
 • Răspuns rapid la incidente cu impact asupra performanţei aplica ţiilor. Triază evenimentele, identifică sursele problemelor şi analizează cauzele principale ale acestora, cu măsurarea impactului şi a priorităţii incidentelor de performanţă. Formulează acţiuni de tip proactiv pentru asigurarea calităţii experienţei utilizatorilor finali.
 • Corelează informaţiile despre tranzacţii la infrastructura de suport, cu trierea aplicaţiilor după infrastructură.
 • Permite testarea, raportarea şi alertarea cu acurateţe asupra performanţelor aplicaţiilor „web-based”.
 • Oferă informaţii în timp real privind serviciile oferite şi SLA-ul.

Arhitectura

Soluţia este formată din mai multe componente funcţionale ce respectă cerinţele aplicaţiilor de tip enterprise. Cele mai utilizate componente sunt:

 • Fig.1: Introscope; arhitectura pentru o configuraţie minimală CA APM.
 • Fig.2: elementele de afişare din cadrul consolei CA APM.

arhitectura13arhitectura14

Integrare

CA APM este compatibilă cu toate tehnologiile şi platformele principale:

 • Oracle, Sun One, Tomcat, Oracle Weblogic Server, Oracle WebLogic Portal, IBM Websphere Application Server, IBM WebSphere Portal, IBM WebSphere Application Server for Distributed Environments, IBM WebSphere MQ Connectors & Messaging System, SAP NetWeaver, BEA Weblogic server, IBM CICS Transaction Gateway , Microsoft SharePoint Portal.

 

Portfolio Categories:

Solutii Management si Monitorizare 


Management Incidente CA Technologies
Gestionaţi un număr mare de incidente repetitive? Se impune alertarea predictivă pentru posibile încălcări ale SLA-urilor? Urmăriţi optimizarea activităţilor de suport și reducerea costurilor asociate? Utilizatorii cer mai multă mobilitate și partajarea de date pe platforme colaborative?

CA Service Management Soluţie integrată

 • Bazată pe produse stabile și robuste de la CA Technologies, cu nivel înalt de scalabilitate și funcţionalităţi de social-media și de mobilitate (acces de pe desktop, tablete și dispozitive mobile).
 • Platformă colaborativă multi-organizaţională. Self-service pentru personal tehnic și utilizatori finali.
 • Asigură managementul eficient al solicitărilor și incidentelor, cu integrarea unui CMDB robust, fluxuri de autorizare și semnalarea politicilor corective. Permite control maxim și automatizarea proceselor.
 • Identifică în mod proactiv și automat degradările. Reduce timpul de intervenţie, cu vizualizarea impactului.
 • Generează diagnoze și rapoarte relevante pentru business.
 • Are capabilităţi de analiză pentru utilizatori-cheie, persoane decidente și non-tehnice.
 • Are suport nativ pentru utilizarea de tip ”multi-tenant” cu partajarea informaţiilor într-un mediu sigur .
 • Pachet de bune practici integrat și complianţă ITIL out-of-the- box (request, incident, problem, change, knowledge, asset și configuration management ). Cost total de proprietate scăzut.

Arhitectura

Soluţia

 • De tip enterprise, multi-nivel.
 • Poate fi implementată cu toate componentele sale sau doar componenta Service Desk Manager și cele necesare funcţionalităţilor solicitate.

Componente principale:

 • Service Desk Manager
 • Unified Self-Service
 • CMDB
 • Catalog servicii
 • Baza de cunostinte
 • Process Automation
 • Service Automation
 • Business Intelligence
 • LDAP pentru integrarea cu diverse directoare

Portfolio Categories:

Solutii Management si Monitorizare 


Monitorizare Infrastructură CA Technologies
Dimensionaţi corect și creșteţi performanţa infrastructurii IT . Automatizaţi procesul de monitorizare, analiză și diagnostic pentru traficul cu impact asupra aplicaţiilor. Optimizaţi timpul și resursele alocate pentru management.

Soluţie integrată

 • Bazată pe produse stabile și robuste de la CA Technologies, cu nivel înalt de scalabilitate.
 • Monitorizează și modelează infrastructura în mod automat, în ur ma unei analize predictive a performanţelor care permite adaptarea continuă și corectă la schimbările interne.
 • Depistează proactiv degradările, defectele de infrastructură și posibilele încălcări a SLA-urilor. Emite alertari predictive către persoanele avizate, reduc ând substanţial perioadele de nefuncţionare și timpii medii de intervenţie. Identifică cauzele incidentelor (root cause analysis ). Permite managementul alarmelor.
 • Consolidează aspectele infrastructurii IT într-o singură consolă centralizată. Integrează datele livrate de sisteme de monitorizare multiple. Asigură accesarea rapidă și facilă a datelor.
 • Uniformizează procedurile de management pentru medii hibride (fizice, virtuale, cloud public sau privat).
 • Oferă suport nativ pentru utilizarea de tip ”multi-tenant”, cu partajarea informaţiilor într-un mediu sigur .
 • Are cost de proprietate total scăzut.

Arhitectura

 • Soluţie de tip enterprise, multi-nivel, cu access securizat multi-organizaţional.
 • Scalabilă la infrastructuri de dimensiuni medii și mari. Asigură aceleași funcţionalităţi, corespunzător pachetelor licenţiate.
 • Are la bază produsele CA Unified Infrastructure Management (CA UIM), CA Spectrum și CA Network Flow Analysis (CA NFA). Componentele pot fi implementate și individual, în funcţie de necesităţi.

Portfolio Categories:

Solutii Management si Monitorizare