Cursuri GDPR/DPO

Cursul de initiere in GDPR vă permite să învățați elementele de bază pentru implementarea și gestionarea unui sistem de conformitate cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Veți parcurge principiile fundamentale ale confidențialității și vă veți familiariza cu rolul Reponsabilului cu rotecția datelor.

Tematica cursului

A. Introducere

 1. Sisteme de protectie a datelor cu caracter personal – la nivel european si international
 2. Reglementari europene
 3. Reglementari UE
 4. Legislatie nationala
 5. Sistemul institutional in materia protectiei datelor cu caracter personal

B. Fundamente

 1. GDPR – (Regulamentul General privind Protectia Datelor) – terminologie si fundamente
 2. GDPR – principiile prelucrarii
 3. GDPR – temeiul legal al prelucrarii
 4. GDPR – consimtamantul (obtinere/revocare, consimtamant informat)
 5. GDPR – categorii speciale de date
C. Drepturile persoanei vizate
 1. Transparenta si dreptul la informare
 2. Dreptul de acces
 3. Dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
 5. Dreptul la portabilitatea datelor
 6. Dreptul de opozitie
 7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
 8. Restrictionarea exercitiului drepturilor

D. Data Protection Officer

 1. Desemnare. Rol si competente. Analizarea conflictelor de interese
 2. Functia responsabilului cu protectia datelor
 3. Independenta. Consilierea / informarea managementului
 4. Proceduri. Colaborare. Relatia cu persoana vizata
 5. Relatia cu Autoritatea Nationala de Supraveghere
 6. Competente profesionale. Instruire

E. Conformitatea cu GDPR

 1. Politici/proceduri privind protectia datelor cu caracter personal la nivelul organizatiei
 2. Identificarea datelor, a fluxurilor de date, determinarea categoriilor de date si maparea
 3. Determinarea conditiilor necesare respectarii principiilor prelucrarii, inclusiv retentia
 4. Determinarea conditiilor participantilor la prelucrare si a statutului legal, precum si a responsabilitatii acestora. Relatii si documente de lucru
 5. Evidentele activitatilor de prelucrare – identificarea si clasificarea activitatilor de prelucrare
 6. Privacy by design and by default – principii fundamentale
 7. Evaluarea impactului asupra protectiei datelor – fundamente
 8. Consultarea prealabila
 9. Securitatea datelor cu caracter personal. Notificare Autoritatii si a persoanei vizate in cazul incidentelor de securitate
 10. Transferul datelor cu caracter personal in afara UE – principii
Pentru inscriere si alte amnunte va rugam sa sunati la: +4021-201.94.81 
sau sa transmiteti un email la: sales@power.ro cu subiectul ‘curs gdpr’.

Portfolio Categories: