e-Learning

Aveti un numar mare de cursanti in locatii multiple si cu program diferit? Se impune evaluarea transparenta a cursantilor si administrarea programelor de instruire, claselor de curs (grupe), activitatii formatorilor, a evenimentelor online care intervin intr-un calendar de curs si a programei e-learning?

Solutie de instruire integrata cu subsistemul LCMS

 • Permite standardizarea si diseminarea rapida a informatiilor in cadrul unei organizatii si instruirea unui numar mare de cursanti
 • Permite construirea și managementul conținutului digital al cursurilor și altor categorii de resurse.
 • Asigură creșterea gradului de obiectivitate în evaluarea cantității și calității cunostințelor asimilate.
 • Facilitează studiul individual și permite revenirea asupra materialelor de curs parcurse anterior.
 • Oferă suport pentru instruire la distanță. Cursanții au acces la materialele relevante de instruire atunci când doresc, cu monitorizarea progresului de către cadrul didactic, pentru verificarea îndeplinirii adecvate a indicatorilor studenților.
 • Se implementează și se accesează ușor prin intermediul unui browser web.
 • Reduce costurile de școlarizare.
 • Permite monitorizarea accesului participanților.

 

Functionalitati

 • Evaluare în timp real. Arhivare automată a informațiilor despre cursanți, cursuri și rezultate.
 • Posibilitate de monitorizare și control a procesului de instruire prin rapoarte.
 • Platforma conține forumuri pentru utilizatori pentru interacțiune cu mentori/colegi, dezbateri sau schimburi de experiență.
 • Formatorul poate planifica evaluarea. Acces controlat pe baza de matrice de drepturi și roluri.
 • Pot fi adăugate resurse multiple: e-book-uri, adrese URL, galerii de imagini, fişiere de orice tip. Integrare cu editorul Moodle, similar editoarelor de text standard.

platfoma

Portfolio Categories: