Management Performanţa Aplicaţii CA Technologies

Evaluaţi nivelul real al serviciilor oferite şi impactul incidentelor asupra experienţei utilizatorilor.  Formulaţi măsurile de răspuns pe baza unui punct de vedere obiectiv privind cerinţele IT şi de business. Optimizaţi aplicaţiile şi infrastructura de suport pe ntru a susţine asigurarea SLA-urilor.

CA Application Performance Management

  • Poate monitoriza aplicaţii Java şi .Net cu incursiune până la n ivel de cod, pentru detectarea schimbărilor şi a surselor problemelor de performanţă.
  • Măsoară timpul de răspuns între componentele implicate în arhitectura unei aplicaţii.
  • Răspuns rapid la incidente cu impact asupra performanţei aplica ţiilor. Triază evenimentele, identifică sursele problemelor şi analizează cauzele principale ale acestora, cu măsurarea impactului şi a priorităţii incidentelor de performanţă. Formulează acţiuni de tip proactiv pentru asigurarea calităţii experienţei utilizatorilor finali.
  • Corelează informaţiile despre tranzacţii la infrastructura de suport, cu trierea aplicaţiilor după infrastructură.
  • Permite testarea, raportarea şi alertarea cu acurateţe asupra performanţelor aplicaţiilor „web-based”.
  • Oferă informaţii în timp real privind serviciile oferite şi SLA-ul.

Arhitectura

Soluţia este formată din mai multe componente funcţionale ce respectă cerinţele aplicaţiilor de tip enterprise. Cele mai utilizate componente sunt:

  • Fig.1: Introscope; arhitectura pentru o configuraţie minimală CA APM.
  • Fig.2: elementele de afişare din cadrul consolei CA APM.

arhitectura13arhitectura14

Integrare

CA APM este compatibilă cu toate tehnologiile şi platformele principale:

  • Oracle, Sun One, Tomcat, Oracle Weblogic Server, Oracle WebLogic Portal, IBM Websphere Application Server, IBM WebSphere Portal, IBM WebSphere Application Server for Distributed Environments, IBM WebSphere MQ Connectors & Messaging System, SAP NetWeaver, BEA Weblogic server, IBM CICS Transaction Gateway , Microsoft SharePoint Portal.

 

Portfolio Categories: