Monitorizare Infrastructură CA Technologies
Dimensionaţi corect și creșteţi performanţa infrastructurii IT . Automatizaţi procesul de monitorizare, analiză și diagnostic pentru traficul cu impact asupra aplicaţiilor. Optimizaţi timpul și resursele alocate pentru management.

Soluţie integrată

  • Bazată pe produse stabile și robuste de la CA Technologies, cu nivel înalt de scalabilitate.
  • Monitorizează și modelează infrastructura în mod automat, în ur ma unei analize predictive a performanţelor care permite adaptarea continuă și corectă la schimbările interne.
  • Depistează proactiv degradările, defectele de infrastructură și posibilele încălcări a SLA-urilor. Emite alertari predictive către persoanele avizate, reduc ând substanţial perioadele de nefuncţionare și timpii medii de intervenţie. Identifică cauzele incidentelor (root cause analysis ). Permite managementul alarmelor.
  • Consolidează aspectele infrastructurii IT într-o singură consolă centralizată. Integrează datele livrate de sisteme de monitorizare multiple. Asigură accesarea rapidă și facilă a datelor.
  • Uniformizează procedurile de management pentru medii hibride (fizice, virtuale, cloud public sau privat).
  • Oferă suport nativ pentru utilizarea de tip ”multi-tenant”, cu partajarea informaţiilor într-un mediu sigur .
  • Are cost de proprietate total scăzut.

Arhitectura

  • Soluţie de tip enterprise, multi-nivel, cu access securizat multi-organizaţional.
  • Scalabilă la infrastructuri de dimensiuni medii și mari. Asigură aceleași funcţionalităţi, corespunzător pachetelor licenţiate.
  • Are la bază produsele CA Unified Infrastructure Management (CA UIM), CA Spectrum și CA Network Flow Analysis (CA NFA). Componentele pot fi implementate și individual, în funcţie de necesităţi.

Portfolio Categories:

Solutii Management si Monitorizare