Realizarea unui proiect IT este un proces investitional care necesita decizii de alocare a resurselor. In cazul proiectelor care pot obtine finantare nerambursabila, respectarea intocmai a cerintele tuturor institutiilor care deruleaza finantarea sunt indispensabile pentru obtinerea fondurilor. Analiza de oportunitate si studiile de fezabilitate sunt instrumentele cele mai utile pentru elaborarea corecta a proiectelor si fundamentarea deciziilor oportune, atat pentru finantator cat si pentru investitor.

IT-EU-color

Managementul contractului

de prestări servicii de consultanță și de raportare, garantând atingerea obiectivelor proiectului cu respectarea coordonatelor de timp, buget și resurse.

IT-EU-color-2

Livrarea instrumentelor

pentru fundamentarea proiectelor si deciziilor de alocare a resurselor , cu verificarea respectarii intocmai a cerintelor tuturor institutiilor care deruleaza finantarea.

IT-EU-color-3

Consultanta de specialitate

pentru elaborare de concepte noi, achiziţia si implementarea de Sisteme Informatice Integrate, selecția surselor de finanțare si a furnizorilor .

Capture